Google+

USEFUL INFORMATION

 • Documents

  Transport loading order Documents required for customs representation EORI registration form

  Отвори
 • INCOTERMS Delivery Terms

  A registereded trademark of the ICC – International Chamber of Commerce, Incoterms are predefined rules set up to facilitate international commerce and intended primarily to clearly communicate the responsibility, costs, and risks associated with the transportation and delivery of goods. First published in 1936, Incoterms have been regularly updated to keep up in pace with the changing wo

  Отвори
 • Types of transport vehicles and containers

  small trucks, trailers – tilt, curtain-sider, box trailer, refrigerated van trailers, etc., high volume trailers – megatrailers /up to 100 cub.m./, road trains /до 120 cub.m./., specialized equipment – refrigeration trailers, road tankers, platforms, etc.

  Отвори
 • Useful links

 • Как да изберете най-подходящия метод за транспорт на пратки

  Без значение дали сте малка фирма, голямо търговско дружество или производител на тежки машини и техника, в някакъв етап от развитието на бизнеса, със сигурност ще ви се наложи да транспортирате стоките си. Изборът на подходящ транспорт се основава на оптималния баланс между времетраене и разходи, защото както твърде дългият период за доставка, така и високата цена за услугата, ще доведат до много разочаровани клиенти.

  Отвори
 • Ролята на транспорта в логистичната верига

  Транспортът до голяма степен определя ефективността на доставка на стоки и продукти. Технологичният прогрес и развитието на методите и принципите на управление значително подобряват скоростта на доставка и качството на обслужване. Транспотритането на стоките е съществена част от логистичния процес. С оглед на настоящите условия, добрата логистична фирма трябва да има ясна транспортна схема. Аеролифт Логистика ЕООД гарантира на своите клиенти сигурност на пратките, оптимални срокове за доставка и транспортни разходи.

  Отвори
 • Кои са най-ефективните начини да транспортирате своите бизнес стоки

  Ако често ви се налага да транспортирате своите стоки до клиентите си, значи е от съществено значение да вземете под внимание плюсовете и минусите на всеки един от възможните начини за изпращане на пратки и товари и най-вече колко време отнема самата доставка и каква ще бъде нейната цена. Изключително важно е да откриете най-добрият метод и транспортна фирма, на която да можете да разчитате, за да не остават вашите клиенти разочаровани. Днес ще ви запознаем с най-ефективните и бързи начини за транспортиране на пратки.  

  Отвори
 • Икономически и социални ползи от въздушния транспорт

  Преди няколко месеца беше проведено социологическо проучване на учените от университета в Оксфорд, чиято цел беше да определи какви са социалните и икономически ползи от въздушния транспорт. Изследването обхваща редица глобални и местни фигури, които по един или друг начин се занимават с транспортна логистика в областта на авиацията. Проучването е извършено с помощта на ATAG (Air Transportation Action Group), която е независима коалиция на организации, които се занимават с въздушен транспорт и логистика и чиято мисия е да промотират устойчивия растеж на авиацията и нейните социални и икономически ползи за обществото. 

  Отвори
 • Предимства на автомобилния транспорт

  Сухопътният и автомобилният транспорт имат редица предимства, с които превъзхождат всички останали видове транспорт.  

  Отвори
 • Как да изберете най-добрият начин за транспортиране на стоки

  В този материал сме събрали всички фактори, на които трябва да вземете под внимание, когато избирате най-удобния начин за транспорт на стоки.  

  Отвори
 • Предимства и недостатъци на водния транспорт

  Водният транспорт е най-старият и най-евтин начин за пренасяне на хора и пратки. Той използва естествените водни басейни като морета, океани и по-големи плавателни реки, което не изисква разходи за инфраструктура, освен в случаите на плавателни канали. Разходите за експлоатация на водния транспорт също са значително по-малки. Водният транспорт може да се похвали с най-голяма товароносимост и е много подходящ за транспорт на обемни товари на дълги разстояния. Водният транспорт е изиграл много важна роля по Епохата на великите географски открия, а днес е неизменна част от товарните и транспортни услуги и международната търговия.  

  Отвори
 • Предимства и недостатъци на въздушния транспорт

  Въздушният транспорт е най-новия член в семейството на товарните и транспортни услуги. Много хора наричат авиацията „един от най-големите подаръци на 20-ти век“. Още от зараждането на авиацията за всички става ясно, че това ще доведе до истинска революция в транспорта. В наши дни това е най-бързият начин да придвижите стоките си от една точка до друга. Както всеки от другите видове транспорт, така и въздушният транспорт има своите сериозни предимства, но и някои недостатъци, които трябва да бъдат взети под внимание, когато избирате начина за пренос на своите стоки.

  Отвори
 • Функциите на транспортната система за икономиката

  Цялата икономика не само в България, но и в целия свят е пряко свързана с товарните и транспортни услуги, които се предлагат. По този начин ефикасността на транспортната система неминуемо оказва влияние и върху социалния и политически живот в съвременното общество.  

  Отвори
 • Социални функции на транспортните услуги

  Транспортните услуги и логистичната мрежа имат ключово значение за икономиката, но също така оказват влияние и върху социалния живот в съвременното общество.  

  Отвори
 • Икономическо значение на транспорта

  Развитието е свързано с подобряване на благосъстоянието на обществото чрез подходящи социални, политически и икономически условия. Желаните резултати от този процес са количествени и качествени подобрения в човешкия капитал (например в доходите и качеството на образованието), както и във физически капитал под формата на обществени услуги, транспорт и телекомуникация. Макар в предходните десетилетия да имаше тенденция, при която стратегиите за развитие да акцентират основно върху физическия капитал, днес се наблюдава по-добър баланс, благодарение на добавянето на въпросите за човешкия капитал.

  Отвори
 • Икономическо развитие на транспортния сектор

  Развитието на транспортния сектор, което е настъпило с индустриалната революция през 20-ти век, е свързано с нарастването на икономическите възможности. На всеки етап от развитието на обществото, определена технология за транспорт е разработена и адаптирана с множество въздействия. Има пет основни разновидности на икономическо развитие, където специфичните транспортни технологии създават нови икономически, пазарни и социални възможности за развитие.  

  Отвори
 • Транспортът като икономически фактор

  Според последните проучвания се очертава една изключително интересна тенденция: икономическото развитие все по-малко се влияе от ресурсите и става все по-зависимо по отношение на пространството. Макар ресурсите и суровините да остават в основата на всички икономически и бизнес дейности, все по-често се забелязва, че икономиката е свързана с по-високи нива на материалните потоци от всички видове. Всички индустриални отрасли отчитат повишаване на степента на мобилност.

  Отвори
 • Изкуството да планирате

  Когато говорим за по-икономични и природосъобразни начини за транспортни и товарни услуги, не трябва да мислим само за големина на двигателите, материали и гориво. Това се отнася еднакво както за рационализирането на самия процес на транспортни услуги, така и за ефективността на транспортната дейност като цяло. В този материал ще ви разкажем как чрез изкуството на предварителното планиране на детайлите, можете да постигнете съвършенство в изпълнението на своите поръчки и да изградите стабилен бизнес, както и да създадете впечатление у своите клиенти, че сте отговорни, изпълнителни и сериозни бизнесмени.  

  Отвори
Powered by Website.bg