Google+

ЗАСТРАХОВАНЕ

Сигурността на превозваните от Аеролифт Логистика стоки е от първостепенно значение в дейността ни. Освен старателната подготовка на всяка една транспортна сделка ние задължително предлагаме и сключването на карго-застраховка. Сътрудничеството ни със застрахователни компании и техни брокери ни позволява да предложим възможно най-добрата за всеки един конкретен случай „Застраховка на товари по време на превоз“.НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Допълнителна информация и консултации относно карго-застраховането можете да получите на:

тел.: 02 9459108, мобилен: +359 897 950634, e-mail: sales@aeroliftlogistics.com.


«
Powered by Website.bg