Google+

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ

Благодарение на натрупания опит Аеролифт Лигистика предлага организирането на превози, изискващи специализирани транспортни средства:

1. ПРЕВОЗИ ПОД ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ:

Бързоразвалящи се храни – охладени гъби, плодове и зеленчуци, шоколадови изделия, фармацевтични и химически продукти, месо и риба. Нашите превозни средства са оборудване със съвременни хладилни агрегати, поддържащи безкомпромисно температури от -25° С до +25° С. Всички те са със АТП сертификати и термографи, отчитащи температурата по време на превоз.2. ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ:

Независимо от вида транспорт товарите, представляващи опасност за околната среда, хората и превозните средства, са класифицирани от ООН в следните класове според съществуващия риск по време на превоз.

Клас 1. Експлозиви
Клас 2. Газове
Клас 3. Запалими течности
Клас 4.1. Запалими твърди вещества, самореагиращи вещества и твърди взривни вещества в неексплозивно състояние
Клас 4.2. Самозапалими твърди вещества, склонни към спонтанно възпламеняване
Клас 4.3. Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове
Клас 5.1. Окисляващи вещества
Клас 5.2. Органични пероксиди
Клас 6.1. Токсични вещества
Клас 6.2. Инфекциозни вещества
Клас 7. Радиоактивни материали
Клас 8. Корозионни вещества
Клас 9. Други опасни вещества и изделия

За различните видове транспорт са разработени общи международни норми, определящи условията за превоз на опасните товари, изискванията към екипажите и превозните средства:

 • Директива 2008/68/ео на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0068&from=BG
 • въздушен транспорт – ICAO/IATA,
 • шосеен транспорт – ADR,
 • морски транспорт – IMDG,
 • железопътен транспорт – RID,
 • речен транспорт – ADN.


3. ПРЕВОЗИ С ЦИСТЕРНИ:

За течни и насипни товари предлагаме специализирани превоз с различни видове цистерни за:

 • течни химикали /кисилини, основи/,
 • хранителни продукти,
 • насипни товари.

В зависимост от превозвания продукт се подбират цистерни:

 • едноклетъчни и многоклетъчни,
 • гумирани и цистерни от неръждаема стомана,
 • термоизолирани цистерни,
 • с горно и долно пълнене.НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Допълнителна информация за специализиран транспорт можете да получите на:

тел.: 02 9459108, мобилен: +359 897 950634, e-mail: sales@aeroliftlogistics.com. 


«
Powered by Website.bg