Google+

МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Аеролифт Логистика, в ролята си на митнически агент с постоянна разрешение от Агенция митица, предлага митническо представителство:

  • Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др.
  • Изготвяне на всички митнически документи за Внос и Износ от и за цял свят.
  • Пряко представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица пред митническите органи на Република България.
  • Електронно деклариране и манифестиране към системата на Агенция Митници.
  • Подаване на Обобщени декларации за напускане ОДН,
  • Обобщени декларации за въвеждане ОДВ.
  • Подаване на електронен TIR Транзит.
  • Консултации по митнически режими.
  • Издаване на фито-санитарни и здравни сертификат и разрешителни.

Пряко митническо представителство
Аеролифт Логистика извършва пряко митническо представителство пред ТМУ Аерогара Софоя, ТМУ Столична и митнически бюра и пунктове към тях.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Допълнителна информация за митнически консултации можете да получите на:

тел.: 02 9459108, мобилен: +359 897 950634, e-mail: sales@aeroliftlogistics.com. 


«
Powered by Website.bg