Google+

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Аеролифт Логистика разполага с отлични условия за товарен автомобилен транспорт (ТАТ) и обезпечава безпроблемната и навременна доставка на карго до всяка точка в Европа и света. Ние сме професионалисти с богат опит в международната спедиция и логистика на товари. Работим с доверени партньори както в Европейския съюз, така и в общо над 40 държави по целия свят. Аеролифт Логистика предлага широка гама от възможности за товарни и транспортни услуги: групажен превоз на един палет (LTL – Less-than-Truck-Load), спедиция на цели комплектни товари (FTL – Full-Truck-Load), както и експресни доставки до избрана от вас точка със самостоятелни превозни средства с товароносимост до 1.5 тона.


Сигурност за Вашия товар

Местоположението и външнотърговският обмен на България определят преобладаващата роля на автомобилния шосеен транспорт като ефективен и рентабилен начин за превоз на вашите товари. Ние разполагаме с товарни капацитети на разположение в цяла Европа. Нашият професионализъм и традиции в международния транспорт ни правят предпочитан партньор за редица утвърдени фирми, праоизводители, крупни износители и големи корпоративни клиенти.


Групажни и комплектни логистични решения

Основните направления за групажните и комплектните сухопътни превози, организирани и ръководени от Аеролифт Логистика, са страните членки на Европейския съюз: Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Ирландия, Обединеното Кралство (Англия, Шотландия, Уелс), Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, България, Румъния, Хърватия. В останалата част от света превозваме предимно цели, комплектни товари към страни като Турция, Русия, Украйна, Беларус, Грузия, Армения, Азербайджан.


Опит и високи стандарти в сухопътните превози

Сътрудничеството ни с дългогодишни доверени и утвърдени партньори – лицензирани автомобилни превозвачи - увеличава избора на модерни транспортни средства. Това ни дава възможност да предлагаме повече и по-гъвкави варианти за превози както на обикновени и генерални товари, така и специализирани превози – опасни товари (съгласно ADR – Спогодба за превоз на опасни товари по шосе), транспорт на извънгабаритни товари, превози под температурен режим, транспорт с цистерни.


Високи критерии и управление на качеството

Ние гарантираме внимателен подбор и постоянен качествен контрол на нашите партньори - превозвачи. Поддържаме задължителни високи критерии, управлявани стриктно и регламентирани в собствена система за управление на качеството. Аеролифт Логистика разполага с комплексни решения за мултимодален транспорт, индивидуално съобразени със специфичните нужди на вашия бизнес.


За повече информация посетете раздела ни – Специализирани превози.

 

Допълнителна информация за автомобилен транспорт можете да получите на:

тел.: 02 9459108, мобилен: +359 897 950634, e-mail: sales@aeroliftlogistics.com. 
«
Powered by Website.bg