Google+

Предимства и недостатъци на въздушния транспорт

Въздушният транспорт е най-новия член в семейството на товарните и транспортни услуги. Много хора наричат авиацията „един от най-големите подаръци на 20-ти век“. Още от зараждането на авиацията за всички става ясно, че това ще доведе до истинска революция в транспорта. В наши дни това е най-бързият начин да придвижите стоките си от една точка до друга. Както всеки от другите видове транспорт, така и въздушният транспорт има своите сериозни предимства, но и някои недостатъци, които трябва да бъдат взети под внимание, когато избирате начина за пренос на своите стоки.

Предимства на въздушния транспорт

 • Висока скорост – Въздушният транспорт е най-бързият от всички видове транспорт и по тази причина е подходящ за пренос на стоки, които трябва да изминат голямо разстояния за кратък период от време. Въздушният транспорт няма конкурент или алтернатива за спешни пратки.

 • Бързо обслужване – Авио транспортът предоставя удобни, ефективни и бързи транспортни услуги. Той се определя като най-добрия метод за транспорт на бързо развалящи се стоки.

 • Не изисква инвестиции в инфраструктура – Въздушният транспорт не изисква допълнителен акцент върху пътната настилка, какъвто изисква железопътния транспорт.

 • Лесен достъп – Въздушният транспорт е единственият вид транспорт, който може да достига до трудно достъпни райони и участъци, които са непосилни за другите видове.

 • Няма физически бариери – Авиацията е освободена от физическите бариери, защото използва най-прикети авио маршрути, които не са подвластни на морета, океани, планини или гори.

 • Национална защита – Авиацията играе много важна роля в защитата на дадена страна, тъй като съвременните войни се водят в по-голямата си част по въздух. Самолетите имат предимство в унищожаването на врага за кратък период от време.

Недостатъци на въздушния транспорт

Въпреки многобройните си предимства пред останалите видове транспорт, авиацията има и някои недостатъци.

 • Рискове – Въздушният транспорт крие доста сериозни рискове, тъй като дори и съвсем малък инцидент може да има много сериозни последици за вашата пратка, екипажа на самолета и пътниците. Макар съображенията за сигурност да са на изключително високо ниво, авиацията си остава доста несигурен начин за транспорт, тъй като шансовете за инцидент са значително по-високи, от колкото при други.

 • Скъп – Въздушният транспорт е най-бързият вид транспорт, но също така е и най-скъпият. Оперативните разходи на авиационните самолети са по-високи и включват голяма част от разходите по изграждането на летищата и самолетите.

 • Малка товароносимост - Самолетите имат сравнително по-ниска товароносимост в сравнение с влаковете или товарните кораби. По тази причина те не са особено удачен метод за транспортиране на големи и обемисти предмети или стоки. Също така е много важно да се отчете, че товарния обем не може да се увеличава в случаи на нужда, както е примерно с железопътния транспорт.
 • Зависимост от метеорологични условия – Понякога въздушният транспорт може да изглежда несигурен и не особено надежден, тъй като е подвластен на метеорологични те условия. Лошото време сериозно затруднява пътническите и товарните полети и понякога е възможно дадени полети да бъдат сериозно забавяни или дори отменяни в случаи на мъгла, сняг или пороен дъжд.

 • Сериозна инвестиция – Въздушният транспорт изисква много сериозна инвестиция за изграждането и поддръжката на летищата. Също така авиацията изисква трениран, обучен и опитен персонал, което също изисква значителни инвестиции и разходи.   


«
Powered by Website.bg