Google+

Предимства и недостатъци на водния транспорт

Водният транспорт е най-старият и най-евтин начин за пренасяне на хора и пратки. Той използва естествените водни басейни като морета, океани и по-големи плавателни реки, което не изисква разходи за инфраструктура, освен в случаите на плавателни канали. Разходите за експлоатация на водния транспорт също са значително по-малки. Водният транспорт може да се похвали с най-голяма товароносимост и е много подходящ за транспорт на обемни товари на дълги разстояния. Водният транспорт е изиграл много важна роля по време на Епохата на великите географски открия, а днес е неизменна част от товарните и транспортни услуги и международната търговия.  

Предимства на водния транспорт:

Ниска цена – Тъй като не се натоварва от разходи за собствена инфраструктура и поддръжка, водният транспорт е смятан за най-евтин от всички видове транспорт. Разходите за експлоатация са изключително ниски, тъй като корабите са най-икономични от гледна точка на горивото. Всички тези фактори го правят най-евтиния начин за транспорт на стоки от едно място до друго.

Възможност за изпращане на по-големи пратки - Товарните кораби могат да пренасят много повече товар, отколкото който и да е самолет, влак или камион. Това прави корабите много подходящи за пренос на огромни товари, които биха били непосилни за всички останали видове транспорт.

Гъвкави услуги - Водният транспорт предоставя възможност за много по-гъвкави услуги и може да бъде настроен според индивидуалните желания и нужди на клиентите.

Безопасност - Рискът от повреда на стоките по време на транспорта е значително по-нисък от който и да е друг начин за транспорт. Все пак морето крие своите опасности, но със съвременните плавателни съдове шансът да се случи нещо на вашите стоки е нищожен.

Недостатъци на водния транспорт:

Бавна скорост – Скоростта на плавателните съдове е значително по-бавна от тази на останалите видове транспорт.

Ограничени райони на дейност – Един от големите недостатъци на водния транспорт е, че има силно ограничена дейност – моретата, океаните и по-големите реки и канали. Това силно ограничава възможностите ви за изпращане на стоки. В много ситуации е необходимо комбиниране от морски транспорт и някой от другите видове транспорт (в по-голямата част от случаите това е автомобилният).

Сезонна характеристика – Сезонната характеристика до голяма степен се отнася за речното корабоплаване, тъй като през студените зимни месеци много реки замръзват или просто стават невъзможни за плаване. Също така през летните месеци, когато има сериозни изпарения, може някои плавателни реки да пресъхнат и по този начин да станат невъзможни за движение на плавателни съдове.

Не е подходящ за малкия бизнес – Този вид транспорт не е подходящ за представителите на малкия бизнес тъй като отнема твърде много време и понякога това е повече, от колкото по-малките фирми и компании могат да си позволят да загубят. 


«
Powered by Website.bg