Google+

Предимства на автомобилния транспорт

Сухопътният и автомобилният транспорт имат редица предимства, с които превъзхождат всички останали видове транспорт.


По-малки капиталови разходи

Автомобилният транспорт изисква значително по-ниски разходи и инвестиции в сравнение примерно с железопътния или въздушния транспорт. Цената на конструиране и поддръжка на пътната инфраструктура е значително по-ниска от тази на железопътната. Пътищата се изграждат със средства от правителството или местната власт.


Услуги от врата до врата

Едно от най-големите предимства на автомобилния транспорт е това, че предоставя възможност за транспортиране от врата до врата или от склад до склад. По този начин се намаляват разходите за товарене и разтоварване на стоката.


Услуги в малки населени места и села

Автомобилният транспорт е изключително полезен за транспортиране на хора и пратки от и към малки населени места и райони в провинцията, където няма изградена железопътна инфраструктура или летища и пристанища.


Гъвкаво обслужване

Автомобилният транспорт има още едно много сериозно предимство пред останалите възможности за товарни и транспортни услуги: неговата гъвкавост. При сухопътния транспорт сами имате възможност да определите маршрута и времето на доставка и по този начин да ги нагласите спрямо собствените си предпочитания.


Изключително подходящ е за транспортиране на къси разстояния

Сухопътният транспорт е много бърз и икономичен метод за транспортиране на пратки на близки разстояния. Забавянията при транзит на стоки за сметка на междинно товарене и разтоварване са избегнати. При автомобилния транспорт могат да се натоварят директно в товарния автомобил и да бъдат откарани директно на желания от вас адрес.


Значително по-малък риск за стоките по време на транзита

Тъй като се избягват междинните товарения и разтоварвания се намалява и рискът от счупване или повреда на транспортираните стоки. Затова сухопътният транспорт е изключително подходящ за транспортиране на чупливи и деликатни стоки като порцелан и стъкло, които могат да бъдат счупени по време на товарене и разтоварване.


Спестявате от цената за опаковане

Опаковането на продукти за транспортиране е значително по-лесно при автомобилния транспорт, от колкото при останалите методи за транспорт на стоки. Автомобилният транспорт често не изисква почти никакво по-специално опаковане.


Бърза доставка

Ако вашите стоки трябва да бъдат бързо или спешно, то автомобилният транспорт е за препоръчване в сравнение с железопътния или морския транспорт. Водният транспорт е изключително бавен.


Собствени превозни средства

Друго предимство на сухопътния транспорт е това, че големите компании могат да си позволят да притежават собствени товарни автомобили и могат да избират сами най-бързите маршрути и изпълняват транспортни услуги без почти никакъв риск от забавяне.  


«
Powered by Website.bg