Google+

Как да изберете най-добрият начин за транспортиране на стоки

В този материал сме събрали всички фактори, на които трябва да вземете под внимание, когато избирате най-удобния начин за транспорт на стоки.


Цена на услугата


Цената на доставката допълнително оскъпява всеки продукт и по тази причина винаги трябва да се взима под внимание. Железопътният транспорт е много евтин метод за транспортиране на тежки и големи предмети и стоки на дълги разстояния. Автомобилният транспорт е подходящ и икономичен за пренос на по-леки и малки предмети на къси разстояния. Също така автомобилният транспорт не се натоварва от разходи за опаковане и управление. Водният транспорт е най-евтин от всички, но е приложим само за големи и тежки предмети и стоки, които трябва да се пренасят на дълги разстояния. Много важно уточнение за водния транспорт е, че той е и най-бавният от всички и по тази причина е приложим само за стоки, които не изискват спешна доставка. Най-бързият и съответно най-скъп вид транспорт е въздушният транспорт. Него можете да използвате за всякакви пратки, които изискват бърза и спешна доставка.


Скорост на доставката


Въздушният транспорт е най-бързият от всички, но затова е и най-скъпият. Автомобилният транспорт е по-бърз от железопътният за къси дистанции, но за дълги разстояния железопътният транспорт е  по-подходящ. Водният транспорт е най-бавен и по тази причина не се препоръчва за транспортиране на стоки, които изискват бърза доставка.


Гъвкавост


Железопътният, водният и въздушният транспорт не се отличават с гъвкавост. Те извършват своите услуги по строго определени маршрути и с планирани графици. При тях стоките трябва да бъдат транспортирани до гари, пристанища и летища и тогава да бъдат взети. Автомобилният транспорт предлага най-голяма гъвкавост на услугите, тъй като не е обвързан с конкретни маршрути или графици. Автомобилните транспортни услуги могат да се извършват навсякъде и по всяко време.


Безопасност


Сигурността и безопасността на товара също трябва да са определящи, когато избирате товарни и транспортни услуги. Автомобилният транспорт се смята за много по-сигурен и надежден от железопътния. Водният транспорт излага стоките на опасностите на морето и от гледна точка на безопасност би трябвало да се използва само в краен случай.


Естеството на стоката


Железопътният транспорт е най-подходящ за транспорт на евтини, обемни и тежки стоки. Бързоразвалящи се стоки, които изискват бърза доставка трябва да бъдат транспортирани чрез въздушен или автомобилен транспорт като вземете под внимание цената и разстоянието.


Освен всички тези неща е много важно да вземете под внимание и допълнителни разходи като престой в склад, товарене и разтоварване. От казаното до тук става ясно, че всеки вид транспорт има своите предимства и недостатъци и е подходящ за стоки от различно естество.


«
Powered by Website.bg