Google+

Икономическо развитие на транспортния сектор

Развитието на транспортния сектор, което е настъпило с индустриалната революция през 20-ти век, е свързано с нарастването на икономическите възможности. На всеки етап от развитието на обществото, определена технология за транспорт е разработена и адаптирана с множество въздействия. Има пет основни разновидности на икономическо развитие, където специфичните транспортни технологии създават нови икономически, пазарни и социални възможности за развитие.

  • Морските пристанища – Те са свързани с ранните етапи на европейската експанзия през Епохата на Великите географски открития между 16-ти и 18-ти век. Те благоприятствали за развитието на световната търговия чрез колониалните империи, но техният недостатък бил, че имали съвсем ограничено или почти никакво вътрешно континентално въздействие. По-късно, по времето на Индустриалната революция много пристанища се превърнали във важни индустриални платформи благодарение на глобализацията и използването на товарни контейнери. По този начин рязко се увеличило влиянието на морските пристанища за международната търговия и глобалните снабдителни вериги.

  • Реките и каналите – Първият етап от Индустриалната революция в края на 18-ти век и началото на 19-ти се свързва с прокопаването на първите плавателни канали в западна Европа и Северна Америка. Тяхното предназначение бил транспортът на тежки и обемисти товари. Това позволило разработването на елементарни и ограничени системи за вътрешна дистрибуция.

  • Железопътните линии – Вторият етап от Индустриалната революция през 19-ти век се свързва с развитието и прилагането на железопътни транспортни системи, което позволило създаването на по-гъвкави и ефективни вътрешно-континентални транспортни и търговски връзки. Така се отворили значителни икономически и социални възможности чрез добива на ресурси, уреждането на регионите и постоянно нарастващата мобилност на товари и пътници.

  • Сухопътните линии – През 20-ти век се поставя началото на автомобилния транспорт благодарение на бързите темпове и цялостно развитие на сухопътните транспортни системи като националните магистрални мрежи, както и автомобилната индустрия като централен отрасъл на икономиката. Индивидуалният транспорт става широко популярен и достъпен за представителите на средната класа след края на Втората световна война. По този начин се дава възможност за създаването и развитието на още по-широкообхватни промишлени и търговски пазари чрез надеждни доставки от врата до врата. Автомобилният транспорт също така създава и нови социални възможности, особено за хората в предградията.

  • Авиолиниите и информационните технологии – През втората половина на 20-ти век се дава началото на глобалната мрежа от авиолинии и телекомуникационни канали във връзка с икономическата глобализация. Благодарение на това стават възможни много нови организационни и управленски форми, особено в бързо развиващата се сфера на транспортната логистика и снабдителна верига. Макар морският транспорт да е основоположникът на глобализацията, на практика въздушният транспорт и IT-технологиите правят фундаменталната крачка напред в развитието на транспортния сектор и мобилността на пътниците, специализираните превози на товари и свързаните с тях информационни потоци. 


«
Powered by Website.bg