Google+

Икономически и социални ползи от въздушния транспорт


Преди няколко месеца беше проведено социологическо проучване на учените от университета в Оксфорд, чиято цел беше да определят какви са социалните и икономически ползи от въздушния транспорт. Изследването обхваща редица глобални и местни фигури, които по един или друг начин се занимават с товарни и транспортни услуги в областта на авиацията. Проучването е извършено с помощта на ATAG (Air Transportation Action Group), която е независима коалиция на организации, които се занимават с въздушен транспорт и логистика и чиято мисия е да промотират устойчивия растеж на авиацията и нейните социални и икономически ползи за обществото. Ето някои от най-интересните заключения, до които са стигнали учините от Оксфорд в своето проучване:

Въздушен транспорт:

 • Въздушният транспорт движи напред икономическото и социалното развитие.

 • Той свързва хора, страни и култури.

 • Въздушният транспорт дава достъп до световните пазари.

 • Благоприятства и подпомага търговията и туризма.

 • Създава връзки между развитите и развиващите се страни.

Трудова заетост:

 • Въздушният транспорт поддържа 58.1 милиона работни места в световен мащаб.

 • Въздушният транспорт е отворил повече от 8.7 милиона нови работни места само през последните 3 години в световен мащаб.

 • Авиолиниите, летищата и диспечерите назначават средно по 7.6 милиона души годишно.

 • В сектора на гражданската авиация работят около 1.5 милиона души.

 • Около 10 милиона работни места са създадени благодарение на развитието на въздушния транспорт и създаването на фирми, които се занимават с транспортна логистика и товарни и транспортни услуги.

 • Оксфордските учени смятат, че 4.6 милиона работни места са създадени, за да могат да се усвоят разходите на заетите в тази индустрия.

 • Почти 35 милиона работни места са открити директно и индиректно, благодарение на каталитично въздействие на въздушния транспорт върху туризма.

Икономически ползи:

 • Авиацията предоставя единствената бърза транспортна система в световен мащаб, което я прави жизнено важна за световния бизнес и туризъм.

 • Влиянието на авиацията в световен мащаб се оценява на 2.4 трилиона щатски долара. Тук се включват директните и индиректните ползи за световната търговия, както и каталитичния ефект, който авиацията има за развитието на туризма по света.

 • През 2014 година авиокомпаниите по света са транспортирали около 3.1 милиарда пътници.

 • През последната година чрез авиолиниите са пренесени около 50 милиона тона товари, което прави около 35% от международния трафик на стоки.

 • 52% от световните туристи пътуват по въздух.

 • Американско проучване твърди, че всеки долар, който се инвестира в акции на авиокомпании дава двойна или тройна възвращаемост.

Факти за въздушния транспорт (за 2014 година):

 • 1397 търговски авиокомпании в световен мащаб.

 • Използват се 25 332 самолета за търговски цели.

 • По света има 3 864 лицензирани летища

 • През 2014 година са извършени общо 36.4 милиона търговски полети.

Социални ползи:

 • Авиацията разширява достъпа на хората до нови култури и дестинации по целия свят.

 • Подобрява стандарта на живот и се бори с бедността чрез туризма.

 • Понякога служи като единствения начин за транспорт до райони, които са трудно достъпни или обхванати от социална изолация.

 • Допринася за устойчивото развитие на туризма и търговията на стоки.

 • Генерира икономическо развитие.

 • Създава работни места.

 • Подпомага предоставянето на спешна и хуманитарна помощ.

 • Най-подходящият начин за бързо и сигурно транспортиране на лекарства и органи за трансплантация.   


«
Powered by Website.bg