Google+

Франкировка, условия на доставка в международата търговия - Incoterms

Incoterms / Инкотермс са създадени като регистрирана търговска марка от Международната Търговска Камара (ICC – International Chamber of Commerce) и разработени за улесняване на световната търговия чрез предоставяне на ясно определeни задължения на всяка страна. Те посочват условията за изпращане и доставка, а така също и тези по прехвърлянето на риска между купувача и продавача. Инкотермс условията се обновяват редовно, за да са в крак с постоянно променящия се свят на международния стокообмен. Последното им редактирано издание са Incoterms 2010 г., които са в сила от 1 януари, 2011 година.

Инкотърмс условията се състоят от 4 (четири) основни групи на термините:

„Е” – условия, където задължението на продавача и контрола му върху доставката е минимален
„F“ – условия, където основната тежест към купувача е да организира основните превози
„C“ – условия, където основната тежест към продавача е да организира основните превози
„D“ – условия, където задълженията на продавача и контрола му върху доставката е максимален.

Те включват общо 11 (единадесет) условия:

EXW – Ex Works (франко завода)

FCA – Free Carrier (франко превозвача)
FAS – Free Alongside Ship (свободна до натоварване на кораба)
FOB – Free On Board (свободна на борда на кораба)

CPT – Carriage Paid To (превоз платен до)
CIP – Carriage and Insurance Paid To (превоз и застраховка платени до)

CFR – Cost and Freight (разходи и навло)
CIF – Cost, Insurance and Freight (разходи, застраховка и навло)


DAT – Delivered at Terminal (доставено на терминал)
DAP – Delivered at Place (доставено на място)
DDP – Delivered Duty Paid (доставено, мито платено)


«
Powered by Website.bg