Google+

Минималното възнаграждение в Германия е 8,5 евро на час

От 1 януари 2015 г. минималното възнаграждение в Германия е 8,5 евро на час. От тази дата влязоха в сила законови промени, приети от немския парламент през миналата година. Още след приемането им в публичното пространство се появиха различни тълкувания за това дали промяната се отнася за чужди превозвачи и за водачите им от международния транспорт, работещи или преминаващи през територията на Германия. Изискванията на новия Закон за минималната заплата (Mindestlohngesetz) важат както за немските, така и за всички чуждестранни превозвачи, извършващи превози от и до Германия, каботажни превози на територията на Германия и дори за преминаващите транзит през страната. Компетентен орган по прилагането на закона са митническите власти на Германия. За повече информация - http://www.aebtri.com/ .


«
Powered by Website.bg