Google+

Изисквания към съдържанието на сяра в горивото при плавателните съдове

Съгласно Директива 2012/33/ЕС от 01.01.2015 година се въвеждат допълнителни строги изисквания към съдържанието на сяра в горивото, използвано от плавателните съдове в Балтийско, Северно море и Ламанша. Целта е да се намали въздействието от изхвърляния в околната среда серен окис. За да изпълнят новите изискванията, корабособствениците трябва или да преминат към използването на гориво с по-ниско съдържанеие на сяра или да направят технически подобрения като монтират уловители на излишната сяра в отработените газове. И макар директивата да цели опазване на околната среда, икономическият ефект от въвеждането й ще е по-високи разходи за операторите в района. А това неминуемо се прехвърля на крайните потребители. От 01 януари 2015 цените за фериботните превози в засегнатия район се увеличават с около 8-10 процента.


«
Powered by Website.bg