Google+

Полезна информация

 • Документи

 • Франкировка, условия на доставка в международата търговия - Incoterms

  Incoterms / Инкотермс са създадени като регистрирана търговска марка от Международната Търговска Камара (ICC – International Chamber of Commerce) и разработени за улесняване на световната търговия чрез предоставяне на ясно определeни задължения на всяка страна. 

  Отвори
 • Видове превозни средства и контейнери

  соло автомобил, полуремарке – бордови, двустранна шора, фургон, термофургон, хладилен фургон, високообемни превозни средства – Мега-полуремарке /до 100 куб.м./, хенгери /до 120 куб.м./. специализирани – хладилни ремаркета, цистерни, платформи и др.

  Отвори
 • Полезни линкове

 • Как да изберете най-подходящия метод за транспорт на пратки

  Без значение дали сте малка фирма, голямо търговско дружество или производител на тежки машини и техника, в някакъв етап от развитието на бизнеса, със сигурност ще ви се наложи да транспортирате стоките си. Изборът на подходящ транспорт се основава на оптималния баланс между времетраене и разходи, защото както твърде дългият период за доставка, така и високата цена за услугата, ще доведат до много разочаровани клиенти.

  Отвори
 • Ролята на транспорта в логистичната верига

  Транспортът до голяма степен определя ефективността на доставка на стоки и продукти. Технологичният прогрес и развитието на методите и принципите на управление значително подобряват скоростта на доставка и качството на обслужване. Транспотритането на стоките е съществена част от логистичния процес. С оглед на настоящите условия, добрата логистична фирма трябва да има ясна транспортна схема. Аеролифт Логистика ЕООД гарантира на своите клиенти сигурност на пратките, оптимални срокове за доставка и транспортни разходи.

  Отвори
 • Кои са най-ефективните начини да транспортирате своите бизнес стоки

  Ако често ви се налага да транспортирате своите стоки до клиентите си, значи е от съществено значение да вземете под внимание плюсовете и минусите на всеки един от възможните начини за изпращане на пратки и товари и най-вече колко време отнема самата доставка и каква ще бъде нейната цена. Изключително важно е да откриете най-добрият метод и транспортна фирма, на която да можете да разчитате, за да не остават вашите клиенти разочаровани. Днес ще ви запознаем с най-ефективните и бързи начини за транспортиране на пратки.  

  Отвори
 • Икономически и социални ползи от въздушния транспорт

  Преди няколко месеца беше проведено социологическо проучване на учените от университета в Оксфорд, чиято цел беше да определи какви са социалните и икономически ползи от въздушния транспорт. Изследването обхваща редица глобални и местни фигури, които по един или друг начин се занимават с транспортна логистика в областта на авиацията. Проучването е извършено с помощта на ATAG (Air Transportation Action Group), която е независима коалиция на организации, които се занимават с въздушен транспорт и логистика и чиято мисия е да промотират устойчивия растеж на авиацията и нейните социални и икономически ползи за обществото. 

  Отвори
 • Предимства на автомобилния транспорт

  Сухопътният и автомобилният транспорт имат редица предимства, с които превъзхождат всички останали видове транспорт.  

  Отвори
 • Как да изберете най-добрият начин за транспортиране на стоки

  В този материал сме събрали всички фактори, на които трябва да вземете под внимание, когато избирате най-удобния начин за транспорт на стоки.  

  Отвори
 • Предимства и недостатъци на водния транспорт

  Водният транспорт е най-старият и най-евтин начин за пренасяне на хора и пратки. Той използва естествените водни басейни като морета, океани и по-големи плавателни реки, което не изисква разходи за инфраструктура, освен в случаите на плавателни канали. Разходите за експлоатация на водния транспорт също са значително по-малки. Водният транспорт може да се похвали с най-голяма товароносимост и е много подходящ за транспорт на обемни товари на дълги разстояния. Водният транспорт е изиграл много важна роля по Епохата на великите географски открия, а днес е неизменна част от товарните и транспортни услуги и международната търговия.  

  Отвори
 • Предимства и недостатъци на въздушния транспорт

  Въздушният транспорт е най-новия член в семейството на товарните и транспортни услуги. Много хора наричат авиацията „един от най-големите подаръци на 20-ти век“. Още от зараждането на авиацията за всички става ясно, че това ще доведе до истинска революция в транспорта. В наши дни това е най-бързият начин да придвижите стоките си от една точка до друга. Както всеки от другите видове транспорт, така и въздушният транспорт има своите сериозни предимства, но и някои недостатъци, които трябва да бъдат взети под внимание, когато избирате начина за пренос на своите стоки.

  Отвори
 • Функциите на транспортната система за икономиката

  Цялата икономика не само в България, но и в целия свят е пряко свързана с товарните и транспортни услуги, които се предлагат. По този начин ефикасността на транспортната система неминуемо оказва влияние и върху социалния и политически живот в съвременното общество.  

  Отвори
 • Социални функции на транспортните услуги

  Транспортните услуги и логистичната мрежа имат ключово значение за икономиката, но също така оказват влияние и върху социалния живот в съвременното общество.  

  Отвори
 • Икономическо значение на транспорта

  Развитието е свързано с подобряване на благосъстоянието на обществото чрез подходящи социални, политически и икономически условия. Желаните резултати от този процес са количествени и качествени подобрения в човешкия капитал (например в доходите и качеството на образованието), както и във физически капитал под формата на обществени услуги, транспорт и телекомуникация. Макар в предходните десетилетия да имаше тенденция, при която стратегиите за развитие да акцентират основно върху физическия капитал, днес се наблюдава по-добър баланс, благодарение на добавянето на въпросите за човешкия капитал.

  Отвори
 • Икономическо развитие на транспортния сектор

  Развитието на транспортния сектор, което е настъпило с индустриалната революция през 20-ти век, е свързано с нарастването на икономическите възможности. На всеки етап от развитието на обществото, определена технология за транспорт е разработена и адаптирана с множество въздействия. Има пет основни разновидности на икономическо развитие, където специфичните транспортни технологии създават нови икономически, пазарни и социални възможности за развитие.  

  Отвори
 • Транспортът като икономически фактор

  Според последните проучвания се очертава една изключително интересна тенденция: икономическото развитие все по-малко се влияе от ресурсите и става все по-зависимо по отношение на пространството. Макар ресурсите и суровините да остават в основата на всички икономически и бизнес дейности, все по-често се забелязва, че икономиката е свързана с по-високи нива на материалните потоци от всички видове. Всички индустриални отрасли отчитат повишаване на степента на мобилност.

  Отвори
 • Изкуството да планирате

  Когато говорим за по-икономични и природосъобразни начини за транспортни и товарни услуги, не трябва да мислим само за големина на двигателите, материали и гориво. Това се отнася еднакво както за рационализирането на самия процес на транспортни услуги, така и за ефективността на транспортната дейност като цяло. В този материал ще ви разкажем как чрез изкуството на предварителното планиране на детайлите, можете да постигнете съвършенство в изпълнението на своите поръчки и да изградите стабилен бизнес, както и да създадете впечатление у своите клиенти, че сте отговорни, изпълнителни и сериозни бизнесмени.  

  Отвори
Powered by Website.bg